Integracja z właściwie wszystkimi rodzajami telefonów komórkowych oraz zegarkami Apple Watch i innymi urządzeniami. Ciągły monitoring glikemii (CGM), 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, zamiast okazjonalnego i uciążliwego nakłuwania glukometrem. Ten dawał tylko punktowy, wybrany wgląd w sytuację zdrowotną pacjenta. Tymczasem nowoczesne technologie już od dawna rewolucjonizują życie chorych prawie 200 000 osób chorych na cukrzycę typu T1.

Niestety w Polsce systemy te są refundowane tylko dla osób do 26 roku życia.

Tradycyjne metody – Glukometry- podstawowe narzędzie 

Powszechnie stały się dostępne dla chorych na cukrzycę w latach 90-tych. Pacjent poprzez nakłuwanie palca otrzymuje wyniki dotyczące jego poziomu glikemii. Glukometr daje możliwość sczytania danych
i wyników bezpośrednio do komputera, czy łączyć się za pomocą technologii bluetooth z telefonem. Chory może również w aplikacji telefonu dodawać dane dotyczące ilości przyjmowanych węglowodanów w posiłku, lub podawanych dawek insuliny. Jednak mają one sporo ograniczeń, między innymi chorzy wskazują, że nakłuwanie palca, czasem 10 razy dziennie w celu uzyskania pomiarów jest kłopotliwe niesie za sobą ból oraz dyskomfort w życiu codziennym. Szczególnie dotyczy to pacjentów
z cukrzycą T1 takich jak kobiety w ciąży czy dzieci.  

CGM, a refundacja w Polsce

Co do zasady dzieci i osoby do 26-go roku życia mają refundację i dzięki temu dostęp do terapii pompami insulinowymi i używaniem systemów monitorowania glikemii (CGM). Niejednokrotnie jednak pacjenci oczekują miesiącami na pompy insulinowe, a CGM są refundowane dla osób z cukrzycą T1, które jednak mają niewyczuwalną hipoglikemią.

– Systemy CGM/ FGM zrewolucjonizowały codzienność pacjentów. Niestety wykluczenie z refundacji osób po 26 roku życia sprawia, że najnowsze systemy nie są w pełni dostępne w Polsce.
Po przekroczeniu tego wieku, koszt, jaki chory musi ponieść korzystając z CGM wraz z pompą insulinową wzrasta nawet o 1000 zł miesięcznie w stosunku do insuliny i leków, a na to stać nielicznych. Co warto podkreślić, każda osoba chora na cukrzycę, niezależnie od typu i zaawansowania choroby, może odnieść korzyść ze stosowania systemów do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym.-
powiedziała Dagmara Staniszewska Prezes Fundacji Dla Dzieci z Cukrzycą.

CGM innowacyjne rozwiązanie w służbie pacjentów

Systemy CGM składają się z trzech elementów: czujnika, nadajnika i odbiornika. Sensor mierzy stężenie glukozy w płynie śródtkankowym, a nie jak glukometr, we krwi. Pacjent umieszcza sensor samodzielnie, za pomocą specjalnego autoaplikatora, w tkance podskórnej. Do sensora przypinane jest małe urządzenie, które przesyła wyniki do odbiornika- urządzenia wyświetlającego, na którym jest specjalna aplikacja. 

Podstawowym celem jest nie dopuszczenie do rozwinięcia się przewlekłych powikłań choroby, a do tego potrzebna jest wiedza na temat poziomu glikemii. Systemy CGM takie jak Dexcom G6, świetnie sprawdza się u chorych na cukrzyce typu T1 z częstymi epizodami hipoglikemii i brakiem świadomości hiperglikemii zapewniając pełną informację o dobowych wahaniach stężenia glukozy. Co ważne chory otrzymuje ostrzeżenia predykcyjne alarmujące 20 minut przed hipoglikemią i system udostępnia takie dane bliskim. Rejestrują wyniki na bieżąco bez konieczności wykonywania przez pacjenta dodatkowych czynności, aby uzyskać wynik. Badania kliniczne prowadzone na całym świecie pokazują, że pacjenci z CGM są lepiej wyrównani metabolicznie, mają mniej zdarzeń hipoglikemicznych i tym samym istotnie zmienia się jakość ich życia. – powiedział Tomasz Borowy z Proglikemia. 

To systemy zyskujące od lat popularność na rynku. Podstawową przyczyną jest fakt dostarczania wielości informacji i danych nt. choroby użytkownikom. CGM to nie tylko informacje o sytuacji glikemii w organizmie (teraźniejszość), danych historycznych (przeszłość), ale co najważniejsze predykcje (przyszłość) w postaci alertów, pokazywanie strzałek z trendami informującymi o wzroście lub spadku poziomu glukozy we krwi. To bardzo istotna przewaga CGM, bo samokontrola glikemii to klucz do kontroli choroby, dla pacjentów wymagających intensywnej insulinoterapii. 

W przypadku Dexcom G6 aplikacja Follow-app daje możliwość podglądu i kontroli w czasie rzeczywistym przez rodzica poziomu glikemii dziecka. Te rozwiązania są szczególnie pomocne przy wychowywaniu dzieci, które często zajęte zabawą czy nauką zapominają o kontroli cukrzycy będąc
w szkole. Inne rozwiązanie takie jak Dexcom CLARITY, system sprawozdawczy oparty na chmurze
daje możliwość lekarzowi dostępu do bardzo szczegółowych raportów pacjenta. W obliczu pandemii Covid-19 utrzymanie zdalnego kontaktu na linii pacjent i lekarz stała się wyjątkowo przydatna, a często jedyną drogą w zachowaniu ciągłości terapii – podsumował Tomasz Borowy.

***

* Jeśli alerty dotyczące poziomu glukozy i odczyty z G6 nie odpowiadają objawom i symptomom,
do podejmowania decyzji dotyczących leczenia cukrzycy należy użyć również glukometru.

Wymaga połączenia internetowego i aplikacji Dexcom Follow

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram