Udar ma miejsce, gdy dopływ krwi do mózgu zostaje zablokowany. To nagły przypadek medyczny, który wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

 

Szybkie fakty dotyczące udaru:

 • Podczas udaru mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu ani składników odżywczych, co powoduje śmierć komórek mózgu.
 • Udary muszą być diagnozowane i leczone tak szybko, jak to tylko możliwe, aby zminimalizować uszkodzenie mózgu.
 • Leczenie zależy od rodzaju udaru.
 • Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania udarom, jest utrzymywanie zdrowego stylu życia i leczenie podstawowych chorób, które mogą być czynnikami ryzyka.

Czym jest udar?

Udar występuje, gdy dopływ krwi do mózgu zostaje przerwany lub zmniejszony. Kiedy tak się dzieje, mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu ani składników odżywczych, a komórki mózgowe zaczynają obumierać. Według American Heart Association (AHA), w porównaniu z ludźmi rasy białej, Afroamerykanie mają prawie dwa razy większe ryzyko wystąpienia udaru i znacznie większe ryzyko zgonu z powodu udaru.

Leczenie

Ponieważ udary niedokrwienne i krwotoczne mają różne przyczyny, oba wymagają różnych form leczenia. Ważne jest nie tylko, aby typ udaru został szybko zdiagnozowany w celu zmniejszenia uszkodzeń mózgu, ale także dlatego, że leczenie odpowiednie dla jednego typu udaru, może być szkodliwe podczas leczenia innego typu.

Udar niedokrwienny

Udary niedokrwienne są spowodowane zablokowaniem lub zwężeniem tętnic, a zatem, leczenie skupia się na przywróceniu odpowiedniego przepływu krwi do mózgu. Leczenie rozpoczyna się od podawania leków, które rozkładają skrzepy i zapobiegają tworzeniu się innych. Alternatywnie, można przeprowadzić angioplastykę.

Udar krwotoczny

Udary krwotoczne są spowodowane przez krew wyciekającą do mózgu, więc leczenie skupia się na kontrolowaniu krwawienia i zmniejszaniu nacisku na mózg. Leczenie można rozpoczynać od podania leków w celu zmniejszenia ciśnienia w mózgu, kontroli ogólnego ciśnienia krwi, zapobiegania napadom padaczkowym i zapobiegania nagłemu skurczowi naczyń krwionośnych.

Rehabilitacja

Udary to zmieniające życie wydarzenia, które mogą wpływać na osobę fizycznie i emocjonalnie. Po udarze, udana regeneracja często wiąże się z konkretnymi terapiami i wsparciem, takim jak:

 • Mowa: Pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z tworzeniem lub rozumieniem mowy. Praktyka, relaksacja i zmiana stylu komunikacji, mogą okazać się pomocne.
 • Fizjoterapia: może pomóc osobie w ponownym opanowaniu ruchu i koordynacji. Ważne jest, aby pozostać aktywnym, nawet jeśli na początku jest to trudne.
 • Terapia zajęciowa: Jest wykorzystywana, aby pomóc osobie w poprawie jej zdolności do wykonywania rutynowych, codziennych czynności, takich jak kąpanie, gotowanie, ubieranie, jedzenie, czytanie i pisanie.
 • Grupy wsparcia: pomoc w rozwiązywaniu typowych problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja, która może wystąpić po udarze. Wielu uważa za przydatne dzielenie się wspólnymi doświadczeniami i wymianę informacji.
 • Wsparcie ze strony przyjaciół i rodziny: najbliżsi powinni oferować praktyczne wsparcie po udarze.

Zapobieganie

Najlepszym sposobem zapobiegania udarowi jest wyeliminowanie jego podstawowych przyczyn.

Najlepiej osiągnąć to poprzez zmiany stylu życia, w tym:

 • zdrowe jedzenie
 • utrzymywanie zdrowej wagi
 • regularne ćwiczenia
 • zaprzestanie palenia tytoniu
 • unikanie alkoholu

Inne środki podjęte w celu zmniejszenia ryzyka udaru obejmują:

 • utrzymywanie ciśnienia krwi pod kontrolą
 • kontrola poziomu cukru
 • leczenie obturacyjnego bezdechu sennego

Oprócz tych zmian w stylu życia, lekarz może pomóc zmniejszyć ryzyko przyszłych udarów niedokrwiennych, poprzez przepisanie leków przeciwzakrzepowych lub przeciwpłytkowych.

Rodzaje

Istnieją trzy główne rodzaje udarów:

 • Udar niedokrwienny: Jest to najczęstszy rodzaj udaru. Zakrzep zapobiega gromadzeniu się krwi i tlenu w mózgu.
 • Udar krwotoczny: Występuje, gdy osłabione naczynie krwionośne pęka – normalnie występuje w wyniku tętniaków lub malformacji tętniczo-żylnych.
 • Przejściowe ataki niedokrwienne: określane również jako mini-udar, występują po tym, jak przepływ krwi nie dotrze do części mózgu. Normalny przepływ krwi wznawia się po krótkim czasie, a objawy ustają.

Przyczyny

Różne rodzaje udarów mają różne przyczyny. Jednak, udar mózgu częściej dotyka ludzi, jeśli mają następujące czynniki ryzyka:

 • nadwagę
 • wiek 55 lat+
 • wywiad osobisty lub rodzinny z udarem mózgu
 • nieaktywny tryb życia
 • skłonność do intensywnego picia, palenia lub zażywania narkotyków

Udar niedokrwienny

Ten rodzaj udaru jest spowodowany przez blokady lub zwężenie tętnic, które dostarczają krew do mózgu, powodując niedokrwienie. Niedokrwienie znacznie ogranicza przepływ krwi, który uszkadza komórki mózgowe. Te blokady są często spowodowane przez skrzepy krwi, które mogą tworzyć się w tętnicach mózgu. Mogą również wystąpić w innych naczyniach krwionośnych w ciele, zanim zostaną przetoczone przez krwiobieg i trafią do węższych tętnic w mózgu.

Udar krwotoczny

Udary krwotoczne są spowodowane przez tętnice w mózgu, które przepuszczają krew lub pękają. Przeniknięta krew wywiera nacisk na komórki mózgowe i uszkadza je. Zmniejsza również dopływ krwi, która może dotrzeć do tkanki mózgowej po krwotoku. Naczynia krwionośne mogą pękać i rozlewać krew do mózgu lub w pobliżu powierzchni mózgu, wysyłając krew w przestrzeń między mózgiem a czaszką. Zerwania mogą być spowodowane stanami, takimi jak nadciśnienie, urazy, leki rozrzedzające krew i tętniaki. Krwotok śródmózgowy jest najczęstszym typem udaru krwotocznego i występuje, gdy tkanka mózgowa zostaje zalana krwią. Krwotok podpajęczynówkowy jest drugim typem udaru krwotocznego i jest mniej powszechny. W tego typu udarze, krwawienie występuje w obszarze między mózgiem a cienkimi tkankami, które go pokrywają.

Przejściowy atak niedokrwienny

Różni się od powyższych typów, ponieważ przepływ krwi do mózgu zostaje tylko na krótko przerwany. Przejściowy atak niedokrwienny jest podobny do udarów niedokrwiennych, ponieważ jest często spowodowany przez skrzepy krwi lub inne skrzepy. Według statystyk, ponad jedna trzecia osób, które doświadczają przejściowego ataku niedokrwiennego, ma poważny udar w ciągu roku (jeśli nie otrzymała żadnego leczenia). Od 10 do 15 procent ludzi będzie miało poważny udar w ciągu 3 miesięcy.

Objawy

Objawy udaru często pojawiają się bez ostrzeżenia.

Główne objawy udaru to:

 • zamieszanie, w tym kłopoty z mówieniem i rozumieniem
 • ból głowy, zaburzenia świadomości, wymioty
 • drętwienie lub niemożność przesuwania części twarzy, ramienia lub nogi, szczególnie po jednej stronie ciała
 • problemy z widzeniem w jednym lub obu oczach
 • kłopoty z chodzeniem, w tym zawroty głowy i brak koordynacji

Udary mogą prowadzić do długotrwałych problemów zdrowotnych. W zależności od tego, jak szybko udar zostanie zdiagnozowany i leczony, dana osoba może doświadczyć czasowej lub stałej niepełnosprawności w następstwie udaru.

Oprócz utrzymywania się problemów wymienionych powyżej, ludzie mogą również doświadczyć:

 • problemów z kontrolą pęcherza lub jelit
 • depresji
 • bólu rąk i stóp, który pogarsza się wraz z ruchem i zmianami temperatury
 • paraliżu lub osłabienia jednej lub obu stron ciała
 • kłopotów z kontrolowaniem lub wyrażaniem emocji

Objawy są różne i mogą mieć różny stopień nasilenia. Im szybciej osoba z podejrzeniem udaru otrzyma pomoc lekarską, tym lepsze będą rokowania oraz mniej prawdopodobne będzie, że dozna trwałych uszkodzeń lub śmierci. Aby osoba, która doznała udaru, mogła uzyskać jak najlepszą diagnozę i leczenie, powinna być leczona w szpitalu w ciągu 3 godzin od pojawienia się pierwszych objawów.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram