5 marca w Warszawie odbędzie się IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej, które stanowi przestrzeń do dyskusji nad kierunkiem polityki zdrowotnej. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Wartość zdrowia. Value Based Healthcare i Value Based Pricing – kluczowe aspekty Medycyny Personalizowanej”.

W konferencji swój udział potwierdzili przedstawiciele różnych obszarów systemu ochrony zdrowia – polscy i zagraniczni eksperci, którzy spotkają się, aby podjąć dyskusję nad wykorzystaniem potencjału medycyny personalizowanej w wypracowaniu optymalnego modelu leczenia pacjentów, spójnego z koncepcją efektywnej opieki opartej na wartościach – value based healtcare i value based pricing.

Medycyna personalizowana to nowatorskie podejście do opieki zdrowotnej, które uwzględnia najbardziej aktualną wiedzę z zakresu mechanizmów komórkowych i molekularnych, różnicujących przyczyny i przebieg danej choroby oraz indywidualną, pogłębioną charakterystykę pacjentów. Umożliwia ona identyfikację różnic pomiędzy podgrupami pacjentów i pozwala na lepsze rozumienie złożoności chorób. Celem medycyny personalizowanej jest ukierunkowanie nowoczesnej opieki medycznej w stronę wypracowania najlepszych metod diagnostyki oraz poprawy skuteczności leczenia. Zdaniem ekspertów przyszłość medycyny tkwi właśnie w takim, indywidualnym podejściu do diagnostyki i terapii.

Medycyna personalizowana sprzyja realizacji idei value based healthcare oraz value based pricing, czyli koncepcji efektywnej opieki – w odniesieniu do poziomu skuteczności klinicznej i efektywności kosztowej, przy zapewnieniu wysokiej jakości świadczeń. Wzrost poziomu bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, jak i profilaktyki chorób jest także źródłem racjonalizacji wydatków na opiekę zdrowotną. Niemniej powoduje konieczność rozwiązania szeregu złożonych problemów, począwszy od kwestii regulacyjnych i refundacyjnych, przez zastosowanie nowych standardów w praktyce klinicznej, po kwestię nadążania za rozwojem nauki i kapitalizowania wiedzy.

„Koncepcja medycyny personalizowanej staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie. Jej szerokie zastosowanie, które oznacza bardziej efektywne leczenie pacjentów, wymaga jednak dostosowywania systemu opieki zdrowotnej do wyzwań stawianych przez rozwój i finansowanie nowych technologii medycznych” – podkreśla prof. dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Naukowej Rady Programowej IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej i dodaje, że „do wdrożenie tych dalekosiężnych i perspektywicznych zmian w systemie ochrony zdrowia konieczne jest podjęcie eksperckiej dyskusji z udziałem szerokiego grona interesariuszy”.

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to odbywające się corocznie spotkanie z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia. Stanowi przestrzeń wymiany doświadczenia oraz inspiruje do zmian w podejściu do zindywidualizowanego leczenia pacjentów.

Tegoroczna edycja Forum przebiegać będzie pod hasłem: „WARTOŚĆ ZDROWIA. Value Based Healthcare i Value Based Pricing – kluczowe aspekty Medycyny Personalizowanej”. Wśród tematów poruszanych podczas Wydarzenia znajdą się kwestie rozwoju medycyny personalizowanej w perspektywie zwiększenia środków publicznych na ochronę zdrowia, znaczenia mierników w nowoczesnym podejściu do opieki zdrowotnej opartej na wartości oraz osiągnięcia i wyzwania innowacyjnej medycyny.

Sesja zatytułowana „Medycyna personalizowana a wzrost nakładów na zdrowie” odbywać się będzie pod patronatem inicjatywy „Wspólnie dla Zdrowia” – cyklu narodowych debat o zdrowiu, których inicjatorem jest Minister Zdrowia, Profesor Łukasz Szumowski. Ich celem jest wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa. Docelowo, wynikiem Debat ma być wieloletni plan rozwoju systemu ochrony zdrowia, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych, co jest spójne z koncepcją medycyny opartej na wartości. IV edycja Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej odbędzie się 5 marca 2019 roku w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej jest Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, której przewodniczy dr Beata Jagielska, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Więcej informacji o Forum, wraz z ramowym programem oraz linkiem do bezpłatnej rejestracji, jest dostępnych na stronie www.mfmp.pl.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram