Każde miasto i to duże i to najmniejsze posiada swoje niezbadane naukowo tajemnice i nie zawsze udaje się je rozwikłać „mędrca szkiełkiem i okiem” (A. Mickiewicz).

Legendy Kujawskie legendy z obecnego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pod względem etnograficznym do legend kujawskich, zaliczamy legendy pochodzących z Kujaw a więc Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia i Ciechocinka, Ziemi Chełmińskiej głównie Torunia i Chełmna oraz z Ziemi Dobrzyńskiej. Każda miejscowość, jezioro czy wyspa ma własną legendą, znaną po dziś dzień wśród mieszkańców. Opowiadają o wszystkim co dotyczy naszego regionu. Występują w nich średniowieczne miasta, krzyżackie i polskie zamki, stare młyny, wiatraki, pałace i dwory, gęste lasy, jeziora i rzeki, szuwary i mokradła, jary i urwiska, olbrzymie głazy, rozłożyste dęby, diabły i rusałki, utopce, rycerze, dziewice, zjawy, skrzynie ze skarbami. Stare zamki, ruiny, bagniska, puszcze – to co dziwne, straszne i dzikie zawsze fascynowało ludzi. Pracowała pobudzona fantazja – powstawały baśnie i opowieści. Starzy ludzie z pokolenia na pokolenie przekazywali historie, czasem prawdziwe, czasem nieco ubarwione, dodawali za każdym razem jakieś nowe szczegóły. Tak powstawały legendy.
W swojej treści odwołują się do mitów założycielskich, które są tworzone i upowszechniane po to, by potwierdzić powiązanie i przywiązanie do regionu, danego obszaru. Ważne jest też przywiązanie do religii katolickiej (co nie przeszkadza łączyć praktyki religijne z praktykami magicznymi, obecnymi w religijności ludowej); pamięć przeszłości związek z miejscami (zabytkami architektury, kościołami, dworami), które są dziedzictwem otrzymanym po wcześniejszych pokoleniach; świadomość bogactwa miejscowego folkloru, obrzędów, gwara podkreślającej  odrębność Kujaw jako regionu).

Większość tych większych, jak i tych mniejszych miast wiosek ma swoją legendę. Część z nich została spisana inne znane są tylko z lokalnych opowieści, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ile w nich prawdy, tego nie wie nikt. Bo trzeba pamiętać, że legendy przez wieki były przekazywane ustnie i pielęgnowane w pamięci mieszkańców. Ukazują nam świat wyobrażeń, w jakim żyli nasi przodkowie. Dla nas to piękne “baśnie” do których często wracamy. Są ważną częścią dziedzictwa kulturowego regionu. Wielu nowych i młodych mieszkańców regionu nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich miejscowości mają własne legendy. Dlatego starsi powinni dbać o to aby je poznawali, bo bez tej pamięci, przestaną istnieć.

Każda legenda zawiera w sobie coś niezwykłego, magicznego. Przekazuje różne prawdy ludowe.Każdy czytelnik może wyciągnąć dla siebie jakąś naukę, która być może zmieni nawet jego pryzmat postrzegania świata. Te legendy poruszając różne wątki, przygody. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Poznawanie ich to ciekawa i inspirująca zabawa dla dużych i małych, chłopczyka i dziewczynki, sportowca i mola książkowego.

Marta Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram