Epidemie oraz pandemie są jednym z powodów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia do wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku wystąpienia szkody na mieniu. Część ubezpieczeń jednak nadal zapewnia pełną ochronę, m.in. te dla przedstawicieli wolnych zawodów od utraty dochodów ze względów zdrowotnych czy polisy na życie.

Polisa ubezpieczeniowa ma za zadanie uchronić nas przed negatywnymi skutkami niektórych zdarzeń, takich jak choroba czy uszkodzenie mienia. Są jednak przypadki, które wyłączają odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych, należą do nich m.in. epidemie. Czy to oznacza, że ubezpieczeni nie mogą liczyć na wypłatę żadnego świadczenia w związku z pandemią koronawirusa?

Niektórych nie dotkną kłopoty finansowe

Pandemia koronawirusa wymusiła na społeczeństwie wprowadzenie szeregu zmian w codziennym funkcjonowaniu, wiele osób najbliższy czas spędzi bez wychodzenia z domu. Skutki tego odczują nie tylko właściciele zamkniętych sklepów, lokali gastronomicznych czy obiektów rozrywkowych. Przez chwilowe lub długotrwałe trudności będą przechodziły praktycznie wszystkie branże. Przedstawiciele wolnych zawodów mogą być jednak zabezpieczeni odpowiednią polisą.

Jednym z ubezpieczeń, która zadziała pomimo pandemii koronawirusa jest polisa od utraty dochodów ze względów zdrowotnych, dla przedstawicieli wolnych zawodów. Jeżeli taka osoba, np. lekarz, radca prawny czy adwokat zachoruje, przez co pozostaje na zwolnieniu lekarskim i nie może wykonywać swojej pracy, to po przedstawieniu dokumentacji – medycznej oraz finansowej, potwierdzającej dotychczasowe dochody – otrzyma odszkodowanie. Niestety polisa nie zadziała w sytuacji, gdy utrata dochodów nastąpi w związku z narzuconą z góry koniecznością zamknięcia zakładu – mówi Karolina Trzeciakiewicz z ANG Spółdzielni.

Pozostałe polisy lub rozszerzenia do polis zabezpieczających mienie firmowe nie ochronią interesów przedsiębiorców przez skutkami przerw w funkcjonowaniu firmy w związku z epidemią koronawirusa. Działają one bowiem tylko w przypadku utraty dochodów spowodowanej zdarzeniami losowymi na mieniu firmowym, czyli np. jeśli dojdzie do pożaru hali produkcyjnej.

Polisa na życie działa bez zmian

Kolejną polisą, której nie dotyczy wyłączenie odpowiedzialności w przypadku epidemii jest ubezpieczenie na życie. W większości towarzystw ubezpieczeniowych tego typu polisy zadziałają standardowo nawet przy koronawirusie. Jeżeli osoba ubezpieczona trafi do szpitala z jego objawami, to i tak nie będzie przeszkód w wypłacie odpowiedniego świadczenia, np. za pobyt w szpitalu. Tak samo w przypadku śmierci osoby objętej polisą – bliscy zmarłego, wskazani w dokumencie otrzymają od towarzystwa ubezpieczeniowego przewidziane odszkodowanie.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram