W niniejszym artykule słów kilka o treningu interpersonalnym, który jest techniką nastawioną na rozwijanie umiejętności kontaktowania się z innymi osobami. Dzięki takiemu treningowi uczymy się nowych wzorów postaw społecznych, ćwiczenie możliwych interakcji w kilkuosobowych grupach.

Organizacja polega na konfrontowaniu uczestników z różnymi sytuacjami inscenizowanymi przez trenera. W tych warunkach uczestnicy mają okazję pod fachowym nadzorem terapeuty, stopniowo opanować optymalne sposoby komunikowania się, nabywają umiejętności bardziej otwartego wyrażania swoich postaw, oczekiwań, a także rozumienia wypowiedzi innych osób, interweniowania, zajmowania właściwego stanowiska w czasie rozmowy.

Ćwiczenia mogą być oparte na proponowaniu określonych scenek do wykonania albo na bardziej drobiazgowo opracowanym scenariuszu. Chociaż dopuszczalne jest odgrywanie scenek z realnego życia, to jednak z wyłączeniem scen kojarzących się z urazowym zdarzeniem. Udział w treningu interpersonalnym powinien być wsparciem w rozwoju umiejętności porozumiewania się w różnych warunkach, stąd stymulowanie coraz to nowymi zaskakującymi bodźcami.

Odpowiedni dobór ćwiczeń oraz prowadzenie treningu mają głownie na celu obiektywne poznanie samego siebie, a także pozostałych uczestników, nabywania umiejętności odpowiedniego reagowania, przyjmowania bez obiekcji, z dużą dozą akceptacji informacji zwrotnych dotyczących ich niewłaściwego zachowania, by potrafili stać się krytycznymi słuchaczami.

Celem nadrzędnym treningu interpersonalnego jest uruchomienie procesu zmian wewnętrznych, które prowadza do lepszego rozumienia swoich reakcji, praca nad niepożądanymi zachowaniami, wzbogacenie wiedzy o samym sobie, a wszystko to razem ma nas uczynić skutecznymi i pragmatycznymi nadawcami i odbiorcami komunikatów.

Zachęcam do wzięcia udziału w treningu interpersonalnym.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram