Seniorzy i ich otoczenie dostają po raz kolejny uaktualnioną publikację dotyczącą kujawsko-pomorskiej infrastruktury pomocowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej dedykowanej osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym oraz otoczeniu tych ludzi.  Wyjątkowo tegoroczne wydanie zostało przygotowane w wersji elektronicznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opublikował Wydanie VII uzupełnione – wersja elektroniczna „Informatora dla Seniorów”.

Ta wyjątkowa pozycja zawiera najważniejsze informacje na temat instytucji działających na rzecz osób starszych, dedykowanej ofercie kulturalnej i edukacyjnej, a także zasad przyznawania świadczeń i wsparcia. Możemy tam znaleźć również bazę teleadresową ośrodków pomocy społecznej i powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Ciekawym rozdziałem poradnika jest dział Gospodarstwa opiekuńcze
Placówki tego typu powstały i działają w naszym województwie w ramach projektu pn. „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim”, który realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gospodarstwo opiekuńcze to takie miejsce gdzie świadczone są usług społecznych w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego. Podopieczni pod kierunkiem opiekuna mogą brać udział w zajęciach związanych z gospodarstwem rolnym, rękodzielniczych, czytelniczych, spacerach itp. Wsparcie oferowane w takich miejscach jest dostępne przez 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie, w grupach 4-8 osobowych.

Co ważne każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może korzystać z usług przez maksymalnie pół roku.
W poradniku możemy przeczytać że aktualnie w naszym regionie działa 15 gospodarstw opiekuńczych.

Jest też dużo miejsca na notatki.

 

Link do poradnika który można pobrać na komputer:

http://www.infosenior.rops.torun.pl/sites/default/files/attachments/2021-03/Informator_dla_Seniora_VII.pdf

 

 

Marta Wróbel

 

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram