Kościół Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny w Strzelnie

Kościół Świętej Trójcy Najświętszej Marii Panny w Strzelnie należał do opactwa Norbertanek, budowę kościoła rozpoczęto w dwunastym wieku i ukończono w połowie trzynastego. Od 2018 r. kościół ten jest pomnikiem historii.

Romańskie kolumny znajdujące się w bazylice należą do najcenniejszych i najbardziej znanych zabytków. Znajduje się w nim siedem kolumn przy nawie głównej są to cztery kolumny, w tym dwie pokryte są płaskorzeźbami i jedna z ornamentem śrubowym, dwie duże w kaplicach przy prezbiterium i jedna mała w kaplicy świętej Barbary. Kolumny te pokryte są płaskorzeźbą figuralną, które należą do unikatowych zabytków romańskich. Co ciekawe oprócz kolumn w tym stylu znajdujących się w tej bazylice zachowały się tylko kolumny w Hiszpanii, we Włoszech i w Wenecji. Na każdej z tych kolumn przedstawiono osiemnaście postaci każda z jest inna, posiada własny atrybut. Przyglądając się im możemy rozpoznać symboliczne znaczenie. Nie wszystkie postacie niestety można dzisiaj rozszyfrować.

Opisy postaci na kolumnach

Kolumna Południowa inaczej Kolumna cnót możemy na niej odczytać:

 • sprawiedliwość,
 • wiarę,
 • mądrość,
 • cierpliwość,
 • pokorę,
 • posłuszeństwo,
 • wstrzemięźliwość,
 • czystość,
 • pokój Chrystusowy.

Kolumna Północna zwana kolumną przywar, na niej możemy zobaczyć następujące grzechy i wady:

 • gniew,
 • morderstwo,
 • pychę,
 • krzywoprzysięstwo,
 • obżarstwo,
 • rozpustę,
 • swawolę,
 • bluźnierstwo,
 • Zawiść.      
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram