Emerytura to czas, kiedy nie należy zaprzestawać jakichkolwiek aktywności, którymi zajmowaliśmy się wcześniej. Warto zadbać nie tylko o swój rozwój fizyczny, ale także intelektualny i duchowy.

Witamy na Kazimierzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jego celem jest aktywizacja osób w okresie późnej dorosłości.

Słuchacze realizują się edukacyjnie, społecznie, kulturalnie i rekreacyjnie poprzez aktywne uczestnictwo w proponowanych zajęciach. Studenci mają zajęcia z informatyki, pedagogiki, psychologii, biologii, kultury i sztuki, historii i sportu. Uczestnicy organizują kursy, wycieczki, spotkania.

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstał na mocy Zarządzenia Nr 54/2006/2007 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2007 roku. Patronat nad uniwersytetem objęli – Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Celem KUTW jest promocja wiedzy przyrodniczo-humanistycznej oraz realizacja przesłania dotyczącego zaangażowanego życia w okresie późnej dorosłości. Stanowi on istotne dopełnienie już działających uniwersytetów w Bydgoszczy oraz w regionie kujawsko-pomorskim.

Istnieją co najmniej trzy argumenty na rzecz rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku.
Trzeci Wiek, inaczej późna dorosłość to wyzwanie nie tyle na dzisiaj, co na przyszłość. Wiek życia ulega stałemu przedłużaniu. Jest więc światowe wyzwanie – jak żyć w okresie późnej dorosłości.

Co człowiek traci i co zyskuje po przejściu na emeryturę?

Okres późnej dorosłości wiąże się z wypadnięciem z roli zawodowej, wdowieństwem, doświadczaniem choroby i niepełnosprawności, utratą znaczenia w świecie oraz samotnością. Te wydarzenia krytyczne mogą być źródłem depresji i bezsensu życia. Mogą też być przezwyciężone pozytywnie – nowe formy aktywności, możliwość życia z chorobą i niepełnosprawnością, przyjęciem samotności jako szczególnego dialogu z sobą i ze światem. Z okresem starości łączy się często mądrość życiowa i rozsądek. A zatem – starość można doświadczać ze zgryzotą, bądź może to być mądra i pogodna „jesień życia”.

A od czego to zależy?

Jakość życia w okresie późnej dorosłości zależy od następujących czynników:

  • Jakie było życie w okresie dorosłości – udane, pracowite, z sensem, godne …
  • A może – bez sensu, bez celu, bez wartości i bez osiągnięć;
  • Jaka była praca nad sobą – czy doskonalenie się, refleksja nad własnymi osiągnięciami, pogoda ducha, perfekcjonizm.
  • A może brak refleksji, stałe narzekanie, brak poczucia osobistego sprawstwa;
  • Click to enlarge image kronika2.jpg

Stopień zgody na aktywność własną i rozwiązywanie problemów życiowych w oparciu o własną zaradność, przedsiębiorczość i wiarę w sukces. A może – postawa oczekiwania, narzekanie, obciążanie za niedogodność świat, a nie siebie. Ruch UTW jest wyrazem woli rozwiązywania problemów późnej dorosłości przez samych siebie. Jest on potrzebą życiową i koniecznością społeczną.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram