Zielona – Góra

18

Caritas Diecezji Zielonogorsko – Gorzowskiej

Główne kierunki działania: Do zadań Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej należy zarówno niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną. Głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie. Szczególną wagę przywiązujemy do opieki nad dziećmi, ale pomagamy także seniorom, uzależnionym, chorym. Realizacja większości naszych przedsięwzięć jest możliwa dzięki pracy rzeszy wolontariuszy […]


Zmień czcionkę
instagram