Wrocław

17

Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego

Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego istnieje od 13 maja 2015 roku.  Formalnie 🙂 Stworzyli je ludzie, którzy są aktywni i chcą do tej aktywności zachęcić innych. Na razie działamy lokalnie, ale nie chcemy się w tym ograniczać. Nasz cel statutowy to aktywizowanie społeczności lokalnych oraz działanie na rzecz rozwoju lokalnego przy wykorzystaniu innowacyjnych form współpracy.


22

Fundacja Punkt Widzenia

Punkt Widzenia to fundacja, która za cele stawia sobie: 1.  Promowanie i realizowanie idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 2. Wspieranie, upowszechnianie i realizowanie idei szeroko rozumianego rozwoju indywidualnego. Działamy od 2010 roku.


Zmień czcionkę
instagram