Winnica

4

Stowarzyszenie Nasza Winnica

Myśl o powołaniu Stowarzyszenia Nasza Winnica wyraził 1 września 2009 roku proboszcz parafii Winnica, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski. Myśl padła na podatny grunt. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 18 października 2009 roku. Wzięło w nim udział 22 uczestników. Wybrano zarząd: prezes– Ewa Leszczyńska, zastępca – Mateusz Zawadzki, sekretarz – ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, skarbnik – Jolanta Brańska, członkowie zarządu: Kazimierz Lusa, Andrzej Buźniak […]


Zmień czcionkę
instagram