Szczecin

5

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie

Jedną z form aktywizacji starszych ludzi są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.


6

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego została powołana w 2009 roku. Od kilku lat podejmujemy inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości i edukacji. Uważamy, że przedsiębiorczość to postawa życiowa, która jest niezbędna, aby nowoczesne państwo mogło rozwijać się efektywniej. W województwie zachodniopomorskim aktywności kształtujące takie właśnie zachowania i postawy społeczne realizowaliśmy organizując dwanaście edycji największych Targów Pracy […]


Zmień czcionkę
instagram