Sarzyna

30

Stowarzyszenie „Integracja bez Granic”

Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Sarzynie działa na terenie Gminy Nowa Sarzyna od 2000 roku. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie ich życiowej samodzielności i aktywności społecznej, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w […]


Zmień czcionkę
instagram