Rybno

14

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju powstało jako organizacja pozarządowa zrzeszająca ludzi wrażliwych na problemy społeczeństwa, w którym żyjemy. Wierzymy, że natura i człowiek powinny żyć w harmonii, a rozwój ekonomiczny samorządów, obszarów miejskich i wiejskich w istotny sposób przyczynia się do lepszego życia każdego z nas. Pragniemy zapewnić mieszkańcom przy zachowaniu harmonii z naturą lepszy dostęp […]


Zmień czcionkę
instagram