Rumia

9

STOWARZYSZENIE RUMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Początki Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sięgają 2004 roku. We wrześniu tego roku, przy okazji uroczystego otwarcia Biura Senatorskiego Edmunda Wittbrodta, w Domu Handlowym „Abraham” w Rumi, miało miejsce spotkanie prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta z panią burmistrz Elżbietą Rogala-Kończak i wiceburmistrz Iwoną Romanowską. Prof. Wittbrodt zaproponował utworzenie – na początek mniej formalnego, na próbę – „uniwersytetu dla osób starszych”. […]


Zmień czcionkę
instagram