Ruda Śląska

29

Rudzkie Konto Pomocy

Rudzkie Konto Pomocy powstało w 1990 roku z inicjatywy kilku radnych miasta Ruda Śląska. Stowarzyszenie działa w obszarze pomocy społecznej. Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a przede wszystkim zagrożonym ubóstwem. Liczba członków stowarzyszenia to około 80 osób. Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami. Na temat działalności stowarzyszenia powstała praca licencjacka […]


Zmień czcionkę
instagram