Raszków

10

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy wsi Moszczanka i Skrzebowa powstało 25 lipca 2005 roku  i składa się z przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych działających na terenie dwóch wsi – Moszczanki i Skrzebowej: Rad Sołeckich, Kółek Rolniczych, Koła Gospodyń Wiejskich, parafii, Ochotniczej Straży Pożarnej i Ludowego Zespołu Sportowego. Zadaniem Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz rozwoju wsi i […]


Zmień czcionkę
instagram