Otwock

2

Fundacja Animacja

Fundacja Animacja z Otwocka, działa głównie na warszawskiej Pradze z przyległościami, ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Nasz nr KRS: 0000241679. Promujemy kompetencje kulturowe seniorów poprzez sztukę. Czynimy to poprzez własne festiwale, warsztaty i publikacje. Od 2005 r. Cele Fundacja Animacja z Otwocka to organizacja pożytku publicznego. Działa od 2005 r. w obszarze: kultura oraz pomoc […]


Zmień czcionkę
instagram