Oświęcim

NZOZ Centrum Zdrowia Błonie (2)

Polska Unia Seniorów

Seniorzy to szczególna grupa osób, która potrzebuje wyjątkowej uwagi i wsparcia. W tym celu powstała Polska Unia Seniorów. Polska Unia Seniorów – głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz: urzeczywistniania zasad uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym; przeciwdziałania wszelkim formom […]


Zmień czcionkę
instagram