Nowe Miasteczko

18

Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego

Celem Stowarzyszenia jest: Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w zakresie regionalnych wartości obszaru Wzgórz Dalkowskich. Rozwój […]


Zmień czcionkę
instagram