Niepołomice

5

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej

Celem Stowarzyszenia jest: Praca nad rozwojem  miasta  Niepołomice  i  Ziemi  Niepołomickiej na  odcinku  kulturalnym, gospodarczym  i  turystycznym. Zaznajamianie członków Stowarzyszenia  i  całego  społeczeństwa z  historią  oraz  dorobkiem  kulturalnym  Niepołomic  i  Ziemi Niepołomickiej. Pobudzanie społeczeństwa niepołomickiego  do  działań w  duchu  patriotyzmu, umiłowania  miasta  i  okolicy  oraz poszanowania  jego  osiągnięć. Ochrona przyrody, krajobrazu i  zabytków  kulturowych Niepołomic  […]


Zmień czcionkę
instagram