Misie

24

Stowarzyszenie Moja Gmina

Przedmiot działalności statutowej 1. Organizowanie i finansowanie: a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym i doradczym b) imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz festiwali, targów, pokazów i wystaw, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej. 2. Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi […]


Zmień czcionkę
instagram