Łódź

13

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom (w wieku do 35-ciu lat) i ich rodzinom. Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie. […]


6

Fundacja Ogród Serca

​Fundacja Ogród Serca powstała w 2008 roku z inicjatywy Moniki Kowner. Od tego czasu zrealizowała wiele projektów, oraz inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia ludzi potrzebujących. Nasza misja to: ​ – promocja integracji społecznej; – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; – pomoc wspomagająca rozwój domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów samotnej matki; – […]


ethnos

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne “ETHNOS” zarejestrowane zostało 20 października 2008 r. Głównym celem statutowym naszej organizacji jest działanie na rzecz stwarzania warunków do wszechstronnego, kulturalnego, artystycznego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowanego kształtowania osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności oraz prawa do życia w nieskażonym środowisku przyrodniczym, rozumianym jako zespół […]


7

Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K.

Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą pro publico bono. Nasze działania nakierunkowane są na: – wspieranie w rozwoju młodych ludzi, począwszy do przedszkola skończywszy na studentach – wspieraniu w rozwoju jednostek edukacyjnych, – edukację ekologiczną – edukację historyczną, – edukację zdrowotną, – edukacją obywatelską. Celami Stowarzyszenia są: – wspieranie edukacji, nauki i kultury […]


StowarzyszenieAktywni

Stowarzyszenie Aktywni.eu

Stowarzyszenie powstało w grudniu 2013 roku w Łodzi. Celem Stowarzyszenia jest m.in.: • Informacja, edukacja, aktywizacja i integracja ludzi w wieku dojrzałym. • Wspieranie innowacyjnych metod nauczania dla dorosłych, a także praktyk uczenia się przez całe życie. • Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz ukazanie możliwości rozwoju osobistego. • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających […]


Amplifon Poland Senior24h(1)

Amplifon Poland

Seniorze, czy badałeś ostatnio swój słuch? Najwyższa pora to zrobić! Z pomocą przychodzi tu Amplifon. Co to takiego? Słuch jest jednym z najważniejszych narządów zmysłów. Słyszenie, choć jest procesem fizjologicznym, to jego efekty mają charakter ściśle społeczny. Zdolność słyszenia to esencja procesu porozumiewania się, który jest niezbędny w budowaniu prawidłowych relacji z otoczeniem. Niedosłuch poważnie […]


Zmień czcionkę
instagram