Ksawerów

StowarzyszenieAktywni

Stowarzyszenie „Forum 4 Czerwca”

Misja: 1) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA DEMOKRACJI, PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH I PRAWORZĄDNOŚCI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE WSZELKIM PRAKTYKOM DYSKRYMINACYJNYM; 2) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, INFORMACYJNEJ, KULTURALNEJ, NAUKOWEJ I OŚWIATOWEJ NA RZECZ ROZWOJU RYNKU I DEMOKRACJI W POLSCE; 3) WSPOMAGANIE ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ WSPIERANIE WSZELKICH INICJATYW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH DOBRU WSPÓLNEMU, A ZWŁASZCZA PROMOWANIE WSPÓŁPRACY […]


Zmień czcionkę
instagram