Kobylanka

23

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice powstało 2007 r. dzięki środkom pozyskanym z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży utworzonym wspólnie z Zespołem Szkół w Dominikowicach. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000276079. Siedzibą stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Dominikowicach. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego wsi Dominikowice. SKOWD jest inicjatorem szeregu […]


Zmień czcionkę
instagram