Klodzko

23

Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Sudety”

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska. DFOP powstała 17 maja 2004 roku we Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 sierpnia 2004 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza obecnie 192 organizacje pozarządowe. Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny […]


Zmień czcionkę
instagram