Katowice

5

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Florian

Ośrodek Święty Florian prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej położony jest w Chorzowie przy ulicy Harcerskiej 3 (dzielnica Chorzów Stary) na styku granic Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Bytomia i Katowic. Od strony północnej sąsiadujemy z Miejskim Przedszkolem Nr29, zaś od strony południowej z Zespołem Szkół Gimnazjalnych Nr6. Natomiast od strony wschodniej działka biegnie wzdłuż ulicy Harcerskiej za którą […]


Zmień czcionkę
instagram