Kampinos

13

Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy

Misja 1. ZAPEWNIENIE RÓWNEGO STARTU ŻYCIOWEGO DZIECIOM I MŁODZIEŻY POPRZEZ ROZWÓJ OFERTY EDUKACYJNEJ, OŚWIATOWEJ I WYCHOWAWCZEJ NA TERENIE GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z PUSZCZĄ KAMPINOSKĄ; 2. ROZWÓJ PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY RODZICAMI, NAUCZYCIELAMI, SAMORZĄDEM LOKALNYM DLA TWORZENIA OPTYMALNYCH WARUNKÓW ROZWOJU EMOCJONALNEGO, FIZYCZNEGO, POZNAWCZEGO I SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY; 3. WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TERENIE GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z […]


Zmień czcionkę
instagram