Grzybów

21

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” powstała w kwietniu 2002 roku w wyniku programu „Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, wstępnie jako Koalicja a od roku 2004 posiadamy osobowość prawną. Misją Funduszu jest tworzenie partnerstwa lokalnego zrzeszającego organizacje, samorząd, instytucje oraz przedstawicieli biznesu, którego celem jest doprowadzenie do stanu, w którym […]


Zmień czcionkę
instagram