Głuszyca

2

Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit

Zadania OPP: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2) działalność charytatywna 3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 5) ochrona i promocja zdrowia 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa […]


Zmień czcionkę
instagram