Głogów

26

Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS: 0000121762). Główne zadania GUTW to: włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, fizyczna i psychiczna, promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej. Celem jest poprawa jakości życia osób starszych, stwarzanie warunków do dobrego starzenia się. Słuchaczami są ludzie, którzy najczęściej przestali […]


Zmień czcionkę
instagram