Częstochowa

7

Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy Razem”

Członkowie naszego Stowarzyszenia to w większości osoby, które zawodowo zajmują się problematyką społeczną. Chęć pomagania innym, a w szczególności dzieciom spowodowała, iż grupa osób podjęła decyzję o założeniu Stowarzyszenia. W dniu 10.10.2006 roku zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego czasu działamy w pełni formalnie. Wydawało nam się, iż taka forma działalności pozwoli […]


30

Fundacja Czyn Katolicki

Akcja Katolicka w Polsce została powołana już w 1930 r. Biskup Teodor Kubina – pierwszy biskup diecezji częstochowskiej – był jej gorącym propagatorem. Ten pierwszy okres tworzenia Akcji Katolickiej w diecezji przerwała II wojna światowa. Po wojnie władze komunistyczne nie pozwalały na zakładanie stowarzyszeń katolickich. W 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał biskupów […]


Zmień czcionkę
instagram