Chorzów

11

Stowarzyszenie MOJE MIASTO

Stowarzyszenie w 2006 roku założyli ludzie aktywni, niezależni politycznie, chcący wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem rozwój inicjatyw obywatelskich w naszym mieście. W 2007 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. MOJE MIASTO jest organizacją non profit, czyli nie nastawioną na zysk, której misją jest rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). […]


21

. STOWARZYSZENIE IM BŁ OJCA LUDWIKA MZYKA

Stowarzyszenie zostało utworzone w Chorzowie w roku 2008 celem: pomocy młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią; pracy na rzecz równych szans edukacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych; starania się o rozwój społeczności lokalnej; podtrzymywania tradycji narodowej, regionalnej i chrześcijańskiej; podtrzymywania tradycji górnośląskiej, zwyczajów oraz gwary śląskiej; ukazywania bogactwa kultury i sztuki oraz ich znaczenia w życiu […]


19

Stowarzyszenie Na Rzecz Modernizacji i Bezpieczeństwa Miasta Chorzów

Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) jest jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, w szczególności poprzez aktywizację społeczno-zawodową, kulturalno-oświatową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizujemy zadania związane z integracją i animacją środowiska lokalnego. Wspieramy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i inicjatywy obywatelskie, działające na terenie miasta Chorzowa, prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 […]


hONORATA

MEDI-system HONORATA

W życiu każdego seniora liczy się wsparcie i szybkie działanie na wypadek choroby lub nagłego spadku sprawności. W tym celu powstał MEDI-system, który od ponad 15 lat opiekuje się seniorami. W domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych w całej Polsce o  zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych i pacjentów dba wykwalifikowany zespół pielęgniarsko-opiekuńczy, fizjoterapeuci, lekarze, psychologowie, terapeuci, personel […]


Zmień czcionkę
instagram