Bielsko-Biała

15

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”

Jesteśmy organizacją skupiającą rodziców, opiekunów i przyjaciół osób niepełnosprawnych założoną w lutym 1994 roku(przez kilkoro rodziców wychowujących dzieci z niepełnoprawnością intelektualną). W chwili obecnej w Stowarzyszeniu „RAZEM” zrzeszonych jest już około 70 rodzin. Działamy głównie na obszarze Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych. Jesteśmy organizacją non provit, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie działania realizujemy […]


14

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY”

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” z siedzibą 43-344 Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334 jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych w Urzędzie Miasta Bielska – Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki pod nr 22. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS pod nr 0000232640. Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439. Posiada rachunek bankowy w Banku […]


24

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Diecezja Bielsko-Żywiecka powstała na mocy bulli papieskiej papieża Jana Pawła U „Tuus Poloniae populus” z dnia 25 marca 1992 r. Nową diecezję utworzyło sześć dekanatów wydzielonych z archidiecezji krakowskiej (dekanaty: bialski, kęcki, oświęcimski, i dwa żywieckie) oraz osiem dekanatów wydzielonych z diecezji katowickiej (dwa dekanaty bielskie, cieszyński, czechowicki, istebniański, skoczowski, strumieński i wiślański). Obecnie diecezja […]


Zmień czcionkę
instagram