We wtorek 4 lutego 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie prof. dr hab. med. Włodzimierz Kargul i prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak zostali oznaczeni Orderami Odrodzenia Polski. Wybitni kardiolodzy elektrofizjolodzy zostali wyróżnieni z uwagi na wyjątkowe zasługi w dziedzinie prewencji, diagnostyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych u polskich pacjentów.

Profesor Włodzimierz Kargul był wieloletnim (1974-2007) pracownikiem Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego). Pełnił funkcję ordynatora Oddziału Rozruszników Serca ŚOK w Katowicach, a następnie do 2007 kierownika Kliniki Elektrokardiologii i Oddziału Elektrokardiologii ŚUM w Katowicach. Był promotorem 11 rozpraw doktorskich, recenzentem 16 prac doktorskich i dwóch prac habilitacyjnych. Po przejściu na emeryturę prowadził wykłady i był promotorem pięciu prac magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne.

Prof. W. Kargul był członkiem Zarządu Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK (1992-2007), a następnie (1998-2004) pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu tej Sekcji. W latach 2000-2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Katowickiego PTK, organizując w tym czasie kilkadziesiąt zebrań naukowo-szkoleniowych dla lekarzy z zakresu kardiologii. Pełniąc funkcję Kierownika Kliniki Elektrokardiologii zorganizował w Katowicach wraz ze swoim zespołem pięć edycji (2004-2008) ogólnopolskich Jesiennych Warsztatów Resynchronizacyjnych. Jego wieloletnie kontakty z naukowcami z zagranicy zaowocowały udziałem w licznych badaniach międzynarodowych. Ich wyniki zostały opublikowane w renomowanych czasopismach, takich jak New England Journal of Medicine. Prof. W. Kargul był przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Grupie Roboczej EHRA. W latach 1990-2000 był społecznym członkiem Centralnej Komisji Przetargowej przy Ministerstwie Zdrowia, zaopatrującej wszystkie ośrodki implantacyjne w Polsce w urządzenia ratujące życie.

Prof. Włodzimierz Kargul przez wiele lat swojej aktywności społecznej był szczególnie rozpoznawalny jako osoba odnosząca się z wielką uwagą do wszystkich pacjentów oraz kolegów – przedstawicieli środowiska leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce, służąc wsparciem nie tylko merytorycznym, ale przede wszystkim ludzką pomocą i troską – mówi dr hab. med. Andrzej Przybylski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Profesor Jarosław Kaźmierczak jest kierownikiem Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Szczecinie.

W latach 2009-2014 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii dla województwa zachodniopomorskiego. Zainicjował i doprowadził do wprowadzenia systemu teletransmisji w zespołach ratownictwa medycznego. Od 2014 jest konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii. W latach 2015-2016 aktywnie uczestniczył w pracach nad programem Koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca (KOS-zawał), wprowadzonym w 2017 roku (który już w 2018 roku wykazał istotną poprawę rocznej przeżywalności po zawale serca), a w latach 2016-2018 nad programem Koordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca (KONS), zapoczątkowanym w listopadzie 2018 roku, w latach 2016-2017 – nad Mapami Potrzeb Zdrowotnych w dziedzinie kardiologii. Od 2016 roku jest członkiem Rady Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia.

Prof. J. Kaźmierczak jest od wielu lat aktywnym członkiem Sekcji Rytmu Serca PTK. Był członkiem zarządu Sekcji w latach 2007-2009, a w latach 2013-2015 był Przewodniczącym Sekcji Rytmu Serca PTK. Doprowadził do wprowadzenia certyfikatów indywidualnych umiejętności zawodowych kardiologów w zakresie elektroterapii i elektrofizjologii oraz akredytacji pracowni elektroterapii oraz zainicjował cykl stypendiów Sekcji Rytmu Serca PTK na szkolenia w zakresie zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu serca.

Profesor Jarosław Kaźmierczak jest czynnym zawodowo, bardzo aktywnym kardiologiem i nauczycielem akademickim. To pionier nowoczesnej elektroterapii i elektrofizjologii w Polsce, w szczególności leczenia defibrylatorami serca. Pan Profesor jest jednym z pierwszych lekarzy wykonujących w Polsce ablacje. Szczególne zasługi położył w szkoleniu lekarzy z całej Polski (w ponad 20 ośrodkach) w wykonywaniu krioablacji migotania przedsionków, obecnie najczęściej wykonywanego przyczynowego zabiegu leczniczego w migotaniu przedsionków – mówi dr hab. med. Maciej Sterliński, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram