Budowanie międzypokoleniowej więzi poprzez dialog, dla osób starszych jest bardzo ważne, czują się wtedy potrzebni i użyteczni. Aby relacja między starszym a młodszym pokoleniem była atrakcyjniejsza oraz efektowna, należy przede wszystkim okazywać szacunek, zrozumienie oraz otwartość. Dzięki tym cechom zmniejsza się strefę dystansu pomiędzy rozmówcami.

Młode pokolenie różni się od tego starszego. Jak dobrze wiemy, młodzi ludzie nie lubią być pouczani, ale chcą poznawać doświadczenia starszych osób i wyciągać wnioski na przyszłość. Ważne jest, by pochopnie nie oceniać i akceptować inności oraz szukać wspólnych przestrzeni np. pasji, zainteresowań. Jednakże, trzeba również pamiętać, że starsze osoby mogą mieć inne spojrzenie na świat niż młode pokolenie m. in. inne poglądy polityczne, religijne czy też kulturowe. Są to tematy trudne i dość kontrowersyjne, więc lepiej być ostrożnym i subtelnym. Integracja międzypokoleniowa również ma swoje mocne strony wzmacnia tradycje, przekazuje ważne wartości, wzmacnia relacje rodzinne oraz pokazuje inne spojrzenie na otaczające społeczeństwo.

Podstawowym aspektem jest dobre nastawienie i motywacja w relacji młodzi – seniorom – seniorzy – młodym. Dzięki takiej integracji starsi ludzie mają możliwość podzielenia się własną wiedzą, mają poczucie bycia potrzebnym komuś bliskiemu, zwiększa się ich pewność siebie, ale również wyzbywają się samotności. Dzięki aktywności międzypokoleniowej możemy dać seniorom możliwości poznania innej formy spędzania czasu niż tylko np. siedzenie w domu przed telewizorem.

Starsze osoby wprowadzają wartości moralne oraz bardzo dojrzałe młodym pokoleniom. Sama ich obecność w naszym życiu pokazuje co w życiu jest cenne, piękne oraz prawdziwe. Uczą przede wszystkim szacunku oraz miłości do drugiego człowieka.

Lena Lewandowska

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Martyna Tomaszewska

Zmień czcionkę
instagram