Ponieważ depresja jest tematem bardzo aktualnym, zgłaszanym przez Państwa jako spory problem, przedstawiamy kolejny test do przesiewowej samooceny tej choroby.

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z najczęściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku podeszłym.

To 30 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi tak lub nie. Jeśli osoba badana ma kłopot ze zrozumieniem pytań (np. z powodu zaburzeń funkcji intelektualnych), dopuszczalna jest pomoc w czytaniu i wypełnianiu skali. Wynik skali nie jest równoznaczny z rozpoznaniem (diagnozą) depresji, ale tak jak w przypadku wielu kwestionariuszy, jest raczej wskazówką diagnostyczną.

W przypadku uzyskania podwyższonego wyniku wskazana jest konsultacja u psychiatry lub psychologa.

Skalę wypełnia się zwykle mając na uwadze samopoczucie osoby badanej w 2 ostatnich tygodniach.

 1. Myśląc o całym swoim życiu, czy jest Pan(i) z niego zadowolony(a)?
  tak       nie*
 2. Czy zmniejszyła się liczba Pana(i) aktywności i zainteresowań?
  tak*     nie
 3. Czy ma Pan(i) uczucie, że życie jest puste?
  tak*     nie
 4. Czy często czuje się Pan(i) znudzony(a)?
  tak*     nie
 5. Czy myśli Pan(i) z nadzieją o przyszłości?
  tak       nie*
 6. Czy miewa Pan(i) natrętne myśli, których nie może się Pan(i) pozbyć?
  tak*     nie
 7. Czy jest Pan(i) w dobrym nastroju przez większość czasu?
  tak       nie*
 8. Czy obawia się Pan(i), że może się zdarzyć Panu(i) coś złego?
  tak*     nie
 9. Czy przez większość czasu czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)?
  tak       nie*
 10. Czy często czuje się Pan(i) bezradny(a)?
  tak*     nie
 11. Czy często jest Pan(i) niespokojny(a)?
  tak*     nie
 12. Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan(i) w nim pozostać?
  tak*     nie
 13. Czy często martwi się Pan(i) o przyszłość?
  tak*     nie
 14. Czy czuje Pan(i), że ma więcej kłopotów z pamięcią niż inni ludzie?
  tak*     nie
 15. Czy myśli Pan(i), że wspaniale jest żyć?
  tak       nie*
 16. Czy często czuje się Pan(i) przygnębiony(a) i smutny(a)?
  tak*     nie
 17. Czy obecnie czuje się Pan(i) gorszy(a) od innych ludzi?
  tak*     nie
 18. Czy martwi się Pan(i) tym, co zdarzyło się w przeszłości?
  tak*     nie
 19. Czy uważa Pan(i), że życie jest ciekawe?
  tak       nie*
 20. Czy trudno jest Panu(i) realizować nowe pomysły?
  tak*     nie
 21. Czy czuje się Pan(i) pełny(a) energii?
  tak       nie*
 22. Czy uważa Pan(i), że sytuacja jest beznadziejna?
  tak*     nie
 23. Czy myśli Pan(i), że ludzie są lepsi niż Pan(i)?
  tak*     nie
 24. Czy drobne rzeczy często wyprowadzają Pana(ią) z równowagi?
  tak*     nie
 25. Czy często chce się Panu(i) płakać?
  tak*     nie
 26. Czy ma Pan(i) kłopoty z koncentracją uwagi?
  tak*     nie
 27. Czy rano budzi się Pan(i) w dobrym nastroju?
  tak       nie*
 28. Czy ostatnio unika Pan(i) spotkań towarzyskich?
  tak*     nie
 29. Czy łatwo podejmuje Pan(i) decyzje?
  tak       nie*
 30. Czy zdolność Pan(i) myślenia jest taka sama jak dawniej?
  tak       nie*

Obliczanie wyniku: odpowiedzi zaznaczone gwiazdką  = 1 punkt, pozostałe odpowiedzi = 0 punktów.

Interpretacja:

–        0–9 punktów = brak depresji

–        10–19 punktów = depresja łagodna

–        20 i więcej punktów = głęboka depresja

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram