Fundacja powstała w 1992 roku z inicjatywy pierwszego Wojewody Gdańskiego Macieja Płażyńskiego. Fundatorami założycielami Gdańskiej Fundacji Dobroczynności byli: prof. Stefan Angielski, prof. Irena Kaszewska, abp Tadeusz Gocłowski oraz p. Janusz Gałęziak.

Zarząd Gdańskiej Fundacji Dobroczynności w składzie:
Bożena Rybicka – Grzywaczewska Prezes,
Krzysztof Bałajewicz Wiceprezes

Siedziba Fundacji: Pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk.

Głównym zadaniem naszej Organizacji

jest prowadzenie

Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach koło Kościerzyny, w którym opiekujemy się grupą 50 osób w podeszłym wieku;

Środowiskowego Domu Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie” w Kościerzynie ul. Stolarska 8, w którym opiekujemy się grupą 27 osób z upośledzeniem intelektualnym i ruchowym;

Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego”Stawiska” w Stawiskach w którym m.in. organizowane są turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły, kolonie letnie dla dzieci i warsztaty dla młodzieży.

Kościerskie Centrum Wolontariatu w Kościerzynie, ul. Traugutta 7/9, zrzeszające młodych ludzi i nie tylko, chcących nieść pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym.

Cele statutowe Fundacji

Główna idea: Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych, realizuje zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
 • działalność charytatywna;
 • pomoc społeczna w tym pomoc osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty, sportu i wychowania,
 • działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • sport oraz profilaktyka zdrowia psychicznego i profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom,
 • działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,
 • publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram