Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” powstała z inicjatywy Aleksandry Chodasz, działaczki sektora pozarządowego, trenerki warsztatów edukacyjnych i psychoedukacyjnych, fundraiserki.

Fundacja realizuje działania z zakresu podnoszenia kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej, integracji społeczności lokalnych oraz wolontariatu kompetencji. Nasz zespół tworzą trenerzy, animatorzy, tutorzy i wolontariusze, wielu zaangażowanych od ponad 10 lat w rozwój organizacji pozarządowych i działania na rzecz grup i społeczności. Mają oni na swoim koncie współprace z prestiżowymi instytucjami, osobistościami ze świata kultury, sztuki, polityki. Fundacja działa w partnerstwach z lokalnymi samorządami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, w tym zza granicy. Jest finansowana z darowizn od osób indywidualnych oraz z grantów, m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Szwajcarii i Komisji Europejskiej. Prowadzi również szkolenia i konsultacje dla kadr instytucji, NGO, samorządów lokalnych i firm.

Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań podnoszących kompetencje interpersonalne, społeczne i obywatelskie, a w szczególności:

  • działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania budujące rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego;
  • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
  • działania wspomagające rozwój organizacji pozarządowych w tym promocja i organizacja wolontariatu;
  • działania służące wyrównywaniu szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działania podnoszące efektywność osobistą i zawodową;
  • działania wspierające promocję i rozwój metod sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram