Osoby chorujące na nieuleczalne formy chorób nowotworowych, potrzebują szczególnej opieki i wsparcia. Tu mogą się okazać przydatne różnego typu fundacje.

Fundacja Onkologiczna Nadzieja jest fundacją, która powstała, by wspierać osoby dotknięte chorobą nowotworową. Prowadzimy różnorodną działalność wspomagającą leczenie onkologiczne naszych Podopiecznych.

Fundacja Onkologiczna Nadzieja

  • zbieramy środki na finansowanie i leczenie,
  • niesiemy pomoc społeczną osobom chorym onkologicznie – w zakresie: diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji onkologicznej
  • informujemy o dostępnych metodach leczenia i możliwych terapiach
  • współpracujemy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami medycznymi
  • podejmujemy działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia
  • wspieramy działalność towarzystw naukowych, współorganizujemy sympozja i konferencje – edukacja onkologiczna.

Największy wysiłek finansowy kładziemy jednak na pomoc pacjentom, którym potrzebne jest pełnopłatne – odpłatne specjalistyczne leczenie i którzy nie mogą sobie na nie w pełni pozwolić.

Mamy możliwość zdiagnozowania pacjenta w kraju i za granicą, w tym celu współpracujemy z kilkoma ośrodkami na terenie Polski, w Niemczech, Szwajcarii i Holandii.

Zatrudniony w fundacji psycho-onkolog udziela profesjonalnych konsultacji chorym i ich rodzinom, a dietetyk kliniczny konsultuje problemy żywieniowe, pomaga wprowadzić dietę onkologiczną. Refundujemy również terapie wspomagające leczenie systemowe.

Obecnie, podkreślając jak wielką rolę w procesie leczenia pełni psychika, zainicjowaliśmy kampanię: Weź ster w swoje ręce, bo siła jest w Tobie…

W ramach kampanii oferujemy chorym bezpłatną terapię psychoonkologiczną, organizujemy Warsztaty Szkoły Simontonowskiej.

Kontakt

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram