Fundacja Alivia wystąpiła do wiceministra zdrowia prof. Marcina Czecha z prośbą o zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji analizy dowodów naukowych dla skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tzw. „medycyny alternatywnej”.

Chcemy, aby instytucje publiczne przygotowały analizy, dzięki którym będziemy mogli walczyć z plagą, która kosztuje życie i zdrowie pacjentów mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji to zjawisko to dużo więcej niż ruchy antyszczepionkowe. Epidemia dosięgnęła chorych na raka, dla których błędna decyzja odnośnie sposobu leczenia prawie zawsze kończy się tragicznie.

9. maja 2016 r. Rada Przejrzystości pracująca przy AOTMiT wydała stanowisko w sprawie stanu wiedzy o zasadności stosowania wlewów dożylnych z witaminy C jako terapii przeciwnowotworowej. W dokumencie możemy przeczytać, że dotychczas nie opublikowano wyników badań naukowych, które dowodziłyby skuteczności i bezpieczeństwa tej technologii. Wlewy dożylne z witaminy C to jedna z najbardziej popularnych metod niekonwencjonalnych, które czasami są zalecane nawet przez niektórych lekarzy. Nie ma tygodnia, abyśmy nie prowadzili rozmów z pacjentami oraz ich rodzinami na temat wlewów dożylnych, stosowania amigdaliny oraz innych metod, dla których brakuje dowodów skuteczności oraz bezpieczeństwa. Czasami nawet spotykamy się z sytuacją, w której to lekarze namawiają pacjentów na stosowanie takich technologii, co jest problemem również dla nas. To poważny i narastający problem mówi Jadwiga Chojecka, która odpowiada na pytania pacjentów kontaktujących się z Fundacją, i dodaje – trudno przekonywać o braku dowodów naukowych, dlatego wiarygodne dokumenty instytucji publicznych, takie jak te publikowane w USA, byłyby bardzo przydatne. Fundacja Alivia każdego roku udziela kilku tysięcy porad telefonicznych lub mailowych osobom kontaktującym się z organizacją.

Alivia liczy, że resort zdrowia w szczególności pochyli się nad metodami wskazanymi przez Polską Ligę Walki z Rakiem w ramach projektu „Rak niekonwencjonalnie”. Znajdują się tam pełne informacje dotyczące charakterystyki oraz skuteczności kilkudziesięciu terapii alternatywnych. Jej twórcy uznali, że najlepszym źródłem wiedzy w tej dziedzinie są źródła National Cancer Institute, amerykańskiej agendy rządowej, uznawanej przez obywateli oraz lekarzy za niezwykle wiarygodne źródło informacji. Dotychczas instytucje publiczne w Polsce nie podjęły podobnego projektu. Fundacja Onkologiczna Alivia liczy na zmianę tej sytuacji, dzięki czemu uda się uniknąć niepotrzebnych śmierci pacjentów.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram