Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” powstała w kwietniu 2002 roku w wyniku programu „Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, wstępnie jako Koalicja a od roku 2004 posiadamy osobowość prawną.

Misją Funduszu jest tworzenie partnerstwa lokalnego zrzeszającego organizacje, samorząd, instytucje oraz przedstawicieli biznesu, którego celem jest doprowadzenie do stanu, w którym społeczności lokalne staną się społecznością wystarczająco daleko patrzącą, elastyczną i wystarczająco mądrą, aby utrzymać swoje naturalne, ekonomiczne, społeczne i polityczne systemy wspierające.

Celem Fundacji jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Płockiej przez wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie: edukacji, ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, tolerancji i współpracy poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne.

Dbając o dobro wspólne dbamy o rozwój społeczności lokalnej, dostarczając jej innowacyjnych rozwiązań i umacniając nasz kapitał społeczny, ludzki i materialny.

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” to niezależna, apolityczna organizacja filantropijna działająca na obszarze Regionu Płockiego, oparta na amerykańskich wzorcach community foundation.

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” swymi działaniami odpowiada na najważniejsze problemy społeczności lokalnych, zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Wspieramy społeczności z terenów wiejskich poprzez konkursy grantowe oraz młodzież prowadząc programy stypendialne i grantowe. Propagujemy ideę wolontariatu, wykonując prace społecznie użyteczne na rzecz Ziemi Płockiej. W swoich działaniach zachęcamy młodych ludzi do tworzenia programów, dzięki którym mogą zrealizować własne marzenia.

Fundusz zajmuje się wspieraniem dzieci i młodzieży w dziedzinie: edukacji, ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, tolerancji i współpracy poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne. Prowadzone projekty są odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej Płocka.

Realizując projekty edukacyjno-społeczne wychodzimy naprzeciw potrzebom jakie są w naszym regionie, przez co jesteśmy organizacją rozpoznawalną i godną zaufania, świadczą o tym liczne nagrody, podziękowania, artykuły prasowe.

W efekcie naszych działań wyzwalamy społeczną energię, umożliwiając lokalnej społeczności integrować się oraz doświadczać tego jak wiele można zrobić wspólnymi siłami dla siebie i innych.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram