Celem różnego typu fundacji dla seniorów, jest tworzenie warunków opieki zapewniających godne życie osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego. Dlaczego warto wybrać Fundację dla Seniora?

O Fundacji

Bezpośrednim impulsem, który przyczynił się do powołania Fundacji jest szczególna wrażliwość założycieli na niewystarczającą opiekę nad osobami starszymi bądź jej brak, a także wrażliwość na postępującą dyskryminację osób starszych ze względu na wiek. Jest też troska o ich dobro i bezpieczeństwo.

Wiemy, jaki się opiekować, ponieważ w wyniku piętnastoletnich doświadczeń w sprawowaniu opieki nad osobami ze schorzeniami wieku podeszłego, w tym z demencją i chorobą Alzheimera zdobyliśmy wiedzę dotyczącą funkcjonowania oraz potrzeb osób w okresie starzenia się i starości, którą jesteśmy w stanie, w sposób profesjonalny wykorzystać w naszej działalności.

Współpracujemy z każdą osobą, instytucją lub organizacją, która nie pozostaje obojętna na tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.

Fundacja dla Seniora jest organizacją pozarządową, apolityczną i niezależną. Skupia się na działalności statutowej i nie kieruje się osiągnięciem zysku.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram