W Polsce niewątpliwie z roku na rok następuje wzrost odsetka osób starszych. Nie ma co ukrywać, że seniorom w Polsce żyję się trudno, najniższa emerytura to ok. 1280 zł brutto, biorąc pod uwagę leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, pieniędzy jest bardzo mało. W Niemczech seniorzy mają opiekę nad seniorem w ramach ubezpieczenia. W Polsce jest tzw. ,,Polityka Senioralna’’. Polityka Senioralna polega na działaniu administracji publicznej, różnych organizacji oraz instytucji, które realizują zadania oraz inicjatywy kształtujące warunki do godnego starzenia się. Najważniejszymi aspektami które są poruszane to: utrzymywanie samodzielności osób starszych, zapewnienie warunków do aktywności osób starszych oraz kształtowanie sposobu myślenia o seniorach, ogółem starości, czy relacji międzypokoleniowych.

 

Władze regionalne realizują określone cele:

– Wpływają na podmioty opieki zdrowotnej

 – Organizując i finansując kampanie społeczne promujące zachowania prozdrowotne czy badania okresowe / przesiewowe

 – Prowadząc centra informacji na temat urządzania domów seniorów, protez cywilizacyjnych czy miejsc, z których można sprzęt wypożyczyć

 – W przypadku dofinansowania rewitalizacji przestrzeni publicznych, wpisując obowiązek uwzględniania rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych przyjaznych mniej sprawnym osobom, w tym seniorom

 Jednym z przykładów sieci wsparcia społecznego jest. Społeczny Bank Czasu. Istotą Banków Czasu jest nieformalna sieć wymiany usług, w której walutą jest czas. Zakłada się równoważność oferowanych usług- od nauki obsługi komputera po lekcje szydełkowania, a jednostką przeliczeniową jest godzina.

 Bank Czasu w Tczewie, który powstał z inicjatywy MOPS wspiera różne formy aktywności, inicjuje wsparcie w grupie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, najaktywniejszą grupą uczestników są osoby starsze, a katalog oferowanych usług zawiera ok. 70 różnororodnych form pomocy np. pieczenie ciast, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, gry karciane. Zaletami takiej pomocy jest integracja, wsparcie społeczne, przyzwyciężanie osamotnienia, budowanie zaangażowanie i odpowiedzialności społecznej oraz współdziałanie. Formą pomocy osobom starszym jest ich aktywizacja, organizowanie różnych konkursów, wykorzystywanie ich potencjału.

 ,,Seniorzy w Akcji’’ to ogólnopolski konkurs realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych. Celem programu jest wykorzystanie potencjału czasu wolnego, wiedzy i życiowego doświadczenia, jakim dysponują osoby starsze. Dotacje ze środków konkursu służą do realizacji inicjatyw, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową oraz wolontariat osób starszych.

 ,,Wkrętariusze- Pomocna Złota Dłoń’’ czyli wolontariat seniorów z Gdańska, to międzypokoleniowy zespół wolontariuszy którzy na jednym z Gdańskich osiedli dokonuje bezpłatnych drobnych napraw hydraulicznych, elektrycznych itp. Pomysł ten wyszedł od Koła Emerytów i został podchwycony przez Centrum Wolontariatu w Gdańsku i wsparty przez program ,,Seniorzy w Akcji’’. Na osiedlu działa infolinia i punkt kontaktowy, gdzie można zgłaszać usterki. Z pomocy często korzystają osiedlowi seniorzy. Zaletami takiej pomocy wykorzystanie umiejętności zawodowych oraz pomoc osobom którzy nie mają pieniędzy na takie usługi.

W dobie pandemii świetnie działają rządowe programy takie jak np.,, Pomoc dla Seniora’’.

Tel.22 505 11 11 – Pod ten numer telefonu mogą zadzwonić seniorzy, gdy potrzebują pomocy w załatwieniu spraw które wymagają wyjścia z domu. Jak wiadomo seniorzy są najbardziej narażeni na bardzo złe skutki kontaktu z Covid-19. Dzwoniąc pod ten numer telefonu można bezpłatnie dostać zakupy, przynosi je m.in. Wojsko Obrony Terytorialnej. Dla tych najbardziej porzebujących MOPR organizuje również darmowe posiłki. Warto wspomnieć, że istnieje również Punkt Informacji Seniora w Kamienicy Inicjatyw 65+ gdzie senior może dowiedzieć się informacji o bieżącej sytuacji.

 Daria Sienkiewicz

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram