Hiszpańska spółka farmaceutyczna otwiera nową siedzibę w Salzburgu,
by wesprzeć specjalistów w walce z chorobą.

Warszawa, 13 stycznia 2020. W trosce o zdrowie pacjentów Ferrer otwiera w Austrii nowe centrum dystrybucji preparatu do infuzji Remodulin®. Celem działań ośrodka jest również zaoferowanie dodatkowych korzyści w obszarze leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego punktom służby zdrowia w Austrii, Polsce i Czechach.

Otwarcie nowego obiektu w Europie Środkowej wiąże się również z utworzeniem przez Ferrer zespołu, którego zadaniem jest zadbanie o prawidłowe leczenie treprostynilem pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym w Austrii, Polsce i Czechach.

Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności medycznych w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Ferrer udziela szerokiego wsparcia dla specjalistów, by mogli włączyć się w badania kliniczne bieżących i nowych terapii tej wyniszczającej choroby – podkreśla Cecilia von Ahn, dyrektor ds. filii w Ferrer.

Od 2000 roku, we współpracy ze spółką biotechnologiczną United Therapeutics, Ferrer działa na rzecz propagowania wiedzy i badań nad tą chorobą, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie leczenia pacjentów we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i w krajach Beneluksu. W 2017 roku spółka Ferrer otrzymała pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rok później zatwierdzono jej status jako podmiotu udostępniającego partie leku dla wszystkich państw Unii, a w 2019 roku Ferrer otrzymał uprawnienia centrum kontroli jakości partii leków w UE. Od 1999 roku leczeniu Remodulinem® poddano ponad 25 tysięcy pacjentów z 30 krajów.

Tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą przewlekłą o poważnych następstwach, wiąże się m.in. z pogorszeniem jakości życia. Choroba należy do grupy ponad 7 tysięcy  schorzeń występujących rzadko i bardzo rzadko. Treprostynil jest stabilnym, długo działającym analogiem prostacykliny, przeznaczonym do ciągłego podawania podskórnego, który poprawia stan kliniczny, klasę czynnościową, wydolność wysiłkową i jakość życia pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym1, 2, 3.

Działania Ferrer na rzecz dobra pacjentów i społeczności znajdują odzwierciedlenie
w oferowanym ustawicznym kształceniu medycznym, doskonaleniu diagnostyki chorób
i dostarczaniu nowych rozwiązań terapeutycznych, które poprawiają oczekiwaną długość i jakość życia pacjentów.

Remodulin (treprostynil) jest lekiem przeznaczonym do stosowania szpitalnego.

O spółce Ferrer

W Ferrer chcemy stworzyć lepsze społeczeństwo poprzez poprawę zdrowia pacjentów. Mimo że nasza podstawowa działalność dotyczy poprawy zdrowia i jakości życia człowieka, jesteśmy również świadomi swojej wielkiej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Dlatego też mocno angażujemy się w zrównoważony rozwój społeczny, środowiskowy
i ekonomiczny. Założona w 1959 roku w Barcelonie spółka działa obecnie w ponad 100 krajach, a jej zespół liczy 2 tysiące pracowników. Oferujemy rozwiązania oparte na rzeczywistych
i stopniowych innowacjach – głównie w zakresie leczenia bólu, chorób układu nerwowego, chorób kardiometabolicznych, dermatologicznych i tętniczego nadciśnienia płucnego, jak również w zakresie samoopieki. Podążamy drogą zrównoważonego rozwoju poprzez właściwe i prawidłowe działania, ze świadomością pełnej za nie odpowiedzialności.

Ferrer for good

Piśmiennictwo:

  1. Remodulin®  (Treprostinil) – charakterystyka produktu leczniczego (październik 2018).
  2. Simonneau G, Barst RJ, Galie N, et al. Continuous subcutaneous infusion of subcutaneously infused treprostinil, a prostacyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2002; 15:800–804.
  3. Sadushi-Koliçi R, Skoro-Sajer N, Zimmer D, Bonderman D, Schemper M, Klepetko W, et al. Long-term treatment, tolerability, and survival with sub-cutaneous treprostinil for severe pulmonary hypertension. J Heart Lung Transplant. 2012;31(7):735–43.
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram