„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” – głosi treść uchwały Sejmu przyjętej przez aklamację w listopadzie 2007 r. na mocy której corocznie 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich którzy wzięci zostali do niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939. Byli to  oficerowie Wojska Polskiego – wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele, prawnicy. Była to tzw. elita narodu, Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy. Ofiary grzebane były w zbiorowych mogiłach  w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje.

Informację o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów podało 11 kwietnia 1943 r. radio niemieckie.

Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku.  Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie jak i spis jeńców obozu w Starobielsku

O tej strasznej zbrodni nie wolno zapominać, a brutalność i skalę należy przypominać, ku przestrodze dla kolejnych pokoleń.

Magdalena Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram