pobrane

Czym są e-skierowania?


 

Czym są e-skierowania? To wraz z e-receptą, jedna z kluczowych e-usług wdrażanych w ramach procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Od stycznia 2021 r. wszystkie skierowania mają być wystawianie w postaci elektronicznej. Czemu ma to służyć? Ma to bowiem umożliwić przeprowadzenie całego procesu skierowania na leczenie (od momentu jego wystawienia do realizacji) drogą elektroniczną.

Poza kilkoma wyjątkami, skierowania będą mogły być wystawiane wyłącznie elektronicznie. Jak wynika z danych opublikowanych przez Centrum e-Zdrowia, z początkiem grudnia br. 37 tysięcy lekarzy wystawiło już ponad 4 mln e-skierowań, a w każdym tygodniu do systemu podłącza się ok. 140 nowych podmiotów.

„Lekarze powinni dokładnie zapoznać się z dostępnymi, m.in. na stronie Centrum e-Zdrowia (www.cez.gov.pl) zasadami dotyczącymi wystawiana e-skierowań” – podkreśla w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

„Bardzo istotną kwestią jest zakres świadczeń medycznych, na które formalnie mogą być wystawiane skierowania w postaci elektronicznej (piszemy o tym w dalszej części tekstu – przyp. red.). Od strony techniczno-informatycznej, z wystawianiem e-skierowań nie mamy żadnych problemów, ponieważ w programie używa się sprawdzonych już funkcjonalności, analogicznych do e-recept” – dodaje.

Etapy wdrożenia e-skierowań]

I etap – pilotaż

(16.10.2018 r. – 30.06.2019 r.)

II etap:

  • do 31.12.2019 r. (podłączenie systemów do usługodawców platformy)
  • od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. (wdrożenie projektu na terenie całego kraju)
  • od 01.01.2021 r. (obowiązek wydawania skierowań w formie elektronicznej)
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram