Można przypuszczać, że „z natury” jesteśmy optymistami. W badaniach przeprowadzonych przez zespół psychologów Uniwersytetu w Heidelbergu stwierdzono, że optymistyczne nastawienie u 58-latków w okresie następnych 21 lat zmniejszyło wskaźnik umieralności 30-krotnie. Innymi, trwającymi 60 lat obserwacjami objęto 180 zakonnic, u których analizowano autobiografię rozróżniając grupę optymistek i pesymistek.

Wyniki analiz ujawniły, że optymistki żyły dłużej, natomiast pesymistki umierały wcześniej i 2,5 razy częściej. Analiza autobiografii umożliwiała prognozę śmiertelności w tej grupie badanych. Optymistyczny obraz procesu starzenia się u ludzi 50+ przedłuża życie o 7,5 lat, natomiast paniczny lęk, poczucie samotności i pesymistyczna postawa wobec przyszłości przyśpiesza zgon, obserwacje wskazują, że nawet do 8 lat.

W związku ze Światowym Dniem Optymisty, który obchodzimy 21 sierpnia, warto przypomnieć sobie „Dekalog Optymisty”, który w duchu szerzenia optymistycznych postaw stworzył Mariusz Pujszo i dr Leszek Mellibruda. Dekalog, to nic innego jak zbiór porad, które mają pomóc w zmianie postawy i nastawienia do życia. Te 10 punktów przekonuje nas, że warto być optymistą.

Dekalog Optymisty

  1. Przeżywaj radość, nie oszczędzając siebie w jej okazywaniu.
  2. Nie ten odnosi sukces, kto wcześnie wstaje ale ten kto wstaje uśmiechnięty. Uśmiech jest czymś więcej niż tylko grymasem sympatii – podaruj każdego dnia swój uśmiech co najmniej 5 osobom.
  3. Wzmacniaj nawyki używania zwrotów „dziękuję” i „proszę” – okazuj innym wdzięczność za czynione przez nich dobro.
  4. Dojrzale kochaj zmiany – pielęgnuj ciekawość i otwartość na nowości. Ryzyko to narzędzie sukcesu, nie bój się z niego korzystać. Z mądrością oswajaj życiowe i biznesowe Czarne Łabędzie.
  5. Przyszłość jest częścią życia każdego człowieka – ufając w sprzyjający ci los odkrywaj jego pozytywne strony.
  6. Uwierz w swoją skuteczność – rozwijaj i doskonal ją na różne sposoby. Czasami o swoje marzenia warto walczyć latami.
  7. Bądź kreatorem własnego szczęścia – dbaj o zdrowe, radosne i życzliwe nastawienie do siebie, innych ludzi i świata, bądź autorem szczęśliwego życia. Nie gniewaj się na innych, szkoda życia.
  8. Pracuj nad uważnością – skupiaj się na znajdywaniu rozwiązań, nie szukaniu winnych. 
Z każdej sytuacji są co najmniej trzy wyjścia, zwykle jest ich więcej.
  9. Myśl o swoich celach i sposobach ich osiągania. Nawet jeśli wszystko straciłeś/straciłaś to przypomnij sobie kiedy zaczynałeś/zaczynałaś i zacznij raz jeszcze.
  10. Smakuj różne chwile swojego życia – odkrywaj ich sens, pogłębiając satysfakcję.

Chcąc szerzyć ideę radości i uśmiechu, Mariusz Pujszo każdego roku zaprasza na Festiwal Optymizmu największych Optymistów z całego Świata. Festiwal Optymizmu 2019, to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, którego nadrzędnym celem jest przekazywanie i wywołanie pozytywnych emocji wśród gości. W tym roku statuetką Optymista Roku zostaną nagrodzeni m.in. Robert Korzeniowski, Czesław Lang, Tomasz Zubilewicz, Paweł Deląg, Katarzyna Pakosińska, Radosław Liszewski, Danuta Stankiewicz. Na Festiwalu pojawią się laureaci z zeszłych lat, a Super Optymiści odcisną swoje dłonie w jedynej na tym świecie Alei Optymistów.

Światowy Dzień Optymisty, który obchodzimy 21 sierpnia, został powołany z inicjatywy polskiej Fundacji „Jestem Optymistą”, której założycielem i pomysłodawcą jest Mariusz Pujszo. Fundacja poprzez swoje działania pragnie nieść pozytywną ideę i zarażać ludzi uśmiechem.  Fundacja JESTEM OPTYMISTĄ to organizacja non profit, która poprzez różnego rodzaju inicjatywy promuje optymizm oraz ludzi, których postawa i optymistyczne nastawienie do życia pozwalają przezwyciężyć przeciwności losu. Naszym celem jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez promocję postaw optymistycznych, pozytywnego myślenia i radości życia, życzliwego stosunku do ludzi i otoczenia, otwartości i obywatelskiej aktywności. Optymizm daje życiową odwagę, by sięgać po to, o czym marzymy i by żyć pełnią życia. Daje też inną perspektywę ułatwiającą przetrwanie trudnych chwil, które spotykają każdego człowieka. Uczy dostrzegania w sobie samym, w ludziach i otoczeniu dobrych stron i odczuwania pozytywnych emocji.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram