Optymizm, upór, dobra etyka pracy i silna więź rodzinna – mogą być składnikami długiego i szczęśliwego życia. Wnioski te płyną z najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z Włoch.

Badacze odkryli, że te cechy psychiczne były powszechne w grupie starszych osób dorosłych z Włoch oraz że cieszyły się one lepszym samopoczuciem psychicznym niż młodsi członkowie ich rodziny.

Starszy autor badania, doktor Dilip V. Jeste – który pracuje w Centrum Zdrowego Starzenia na University of California oraz w San Diego School of Medicine – i jego współpracownicy uważają, że ich odkrycie rzuca nowe światło na cechy, które mogą poprawić nasze zdrowie psychiczne na starość. Naukowcy zaprezentowali swoje odkrycia w czasopiśmie „International Psychogeriatrics”.

Liczba osób dorosłych w wieku powyżej 65 lat jest obecnie wyższa niż kiedykolwiek i stale rośnie. Według Biura Referencyjnego ds. Ludności, tylko w Stanach Zjednoczonych żyje około 46 milionów dorosłych w wieku 65 lat i starszych, a liczba ta ma wzrosnąć ponad dwukrotnie w 2060 r., do ponad 98 milionów.

Dlaczego żyjemy dłużej? 

Według doktora Jeste’a i jego współpracowników, większość badań, w których badano przyczyny wzrostu długości życia ludzi, skupiało się na genetyce – a dokładniej na tym, jak pewne geny mogą chronić nas przed chorobami związanymi z wiekiem i zwiększać naszą długowieczność. Jednak, jak piszą naukowcy, „potrzebne są również badania jakościowe, aby umożliwić seniorom przekazywanie swoich doświadczeń, osobistych poglądów i strategii życiowych za pomocą słów”.

Czy istnieją pewne cechy psychologiczne, które mogą nam pomóc dożyć do późnego wieku?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, doktor Jeste wraz z kolegami, zaprosił do udziału w badaniach 29 starszych osób z dziewięciu odległych wiosek na południu Włoch. Dorośli byli w wieku od 90 do 101 lat, 10 z nich było mężczyznami, a 19 było płci żeńskiej. Badanie obejmowało również młodszych członków rodziny każdego z uczestników, którzy byli w wieku od 51 do 75 lat.

W trakcie badania, wszyscy seniorzy zostali przesłuchani przez psychologa, który zapytał ich o ich osobowości i historię życia, w tym o ich kulturę, tradycje oraz doświadczenia żalu i traumy. Młodsi uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie swoich poglądów na temat „cech osobowości swoich starszych krewnych”. Zdrowie fizyczne i psychiczne każdego uczestnika oceniano za pomocą różnych kwestionariuszy, w tym Percepcyjnej skali stresu i 9-punktowego kwestionariusza zdrowia pacjenta.

Starsi dorośli mieli lepsze zdrowie psychiczne

Podczas gdy starsi dorośli mieli gorsze zdrowie fizyczne niż ich młodsi członkowie rodziny, zespół odkrył, że cieszyli się oni za to lepszym zdrowiem psychicznym. Co ciekawe, zidentyfikowano pewne wspólne cechy związane z lepszym samopoczuciem psychicznym u osób starszych. Obejmowały one pozytywność, dobrą etykę pracy, silną więź z rodziną i silne związki z religią oraz z ziemią. Naukowcy zauważają, że pewność siebie, silne umiejętności podejmowania decyzji i upór, są innymi powszechnymi cechami u starszych osób dorosłych.

Zespół planuje obecnie monitorowanie starszych osób dorosłych przez dłuższy czas i poszukiwanie biologicznych markerów zdrowia psychicznego i fizycznego.

Naukowcy piszą:

Takie badania mogą utorować drogę do opracowania nowych, biologicznych, a także behawioralnych interwencji w celu wzmocnienia pozytywnych cech u młodszych osób, promując w ten sposób nie tylko długowieczność, ale także zdrowie, dobre samopoczucie i szczęście w późniejszym etapie życia – podsumowuje zespół.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram